Als u een product of de dienst (per direct) wilt opzeggen omdat u deze niet meer gebruikt of niet meer nodig heeft dan kunt u de onderstaande stappen doorlopen:

Log-in op https://www.controlepaneel.com/
Klik in het linker menu op ‘Administratie’
Klik vervolgens op ‘Abonnementen’
Zoek naar het product of de dienst welke u wil opzeggen en klik op de knop ‘Opzeggen’ om deze aan het einde van de contractperiode op te zeggen of klik op het pijltje achter ‘Opzeggen’ en klik vervolgens op ‘Opzeggen, per direct’ om het product of de dienst per direct op te zeggen

Het product of de dienst is nu opgezegd. We bevestigen uw opzegging altijd doormiddel van een automatisch naar uw e-mail adres toegezonden e-mail bericht.

Bewaar de e-mail over uw opzegging goed, dit is tevens uw opzegbewijs.

Als het u niet lukt om het product of de dienst op te zeggen dan kunt u ons, vanaf het bij ons bekende e-mail adres, e-mailen naar info@xynta.nl. Vermeld duidelijk welk product of welke dienst u wilt opzeggen en per wanneer. Wij zullen de opzegging vervolgens voor u verwerken en u een opzegbewijs terugsturen.

Let op: Als u al een factuur voor verlenging van ons ontvangen hebt dan komt deze door het opzeggen van het product of de dienst niet te vervallen.
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !